Přání

Přejeme všem lidem dobré vůle požehnaný rok 2023, hojnost Boží pomoci a ochranu Panny Marie, pevné zdraví, spokojenost,  mnoho radosti a život beze strachu.