Archiv autora: Milena Slavíková

Farní setkání

Srdečně zveme všechny na setkání farníků a příznivců s občerstvením a opékáním. Těšíme se na Vás na farní zahradě v úterý 6. července od 18 hodin.

Nabídka pro všechny

V současné situaci potřebujeme víc než jindy duchovní pomoc a podporu. Jsme připraveni naslouchat vašim úzkostem a obavám. Hovořit s vámi o všem, co považujete za důležité. Budete-li chtít, nabídnout vám jiný pohled na to, co se děje. Podpořit vás v pozitivních životních hodnotách. Jsme vám k dispozici: každé úterý, čtvrtek a pátek v době od 15:30 hod. do 17:30 hod. na faře v Kostelci nad Orlicí po předchozí telefonické domluvě na číslech: 731 238 250, 731 604 685, 777 001 182, 736 533 585.

Duchovní správce farnosti a členové farní rady.

Pozvání

Srdečně zveme na veřejné večerní čtení na farním dvoře pod ořechem. Koná se každý druhý čtvrtek od 19:15 hodin. Čteme ze zajímavé současné české i zahraniční duchovní literatury .