rada ekonomická

Ekonomická rada, je pomocný a poradní orgán duchovního správce. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře.