výuka náboženství

Výuka náboženství během školního roku ve farnosti probíhá, pro bližší informace kontaktujte kněze.