Narození sv. Jana Křtitele

Oslavíme v neděli 24. června.  Jan je posledním starozákonním prorokem,  zároveň bezprostředním předchůdcem Kristovým a jeho současníkem. Je hlasem volajícím a ukazujícím na Mesiáše jako Beránka Božího, který snímá hříchy světa.  Začátek nedělní bohoslužby v 9:30 hodin.