Pořad bohoslužeb o Velikonocích

Kostelec nad Orlicí – kostel sv. Jiří , Chleny – kostel sv. Apolináře

  • Květná neděle  25.3.2018 – svěcení ratolestí, pašije podle sv. Marka  – začátek v 9:30, Chleny v 8:00
  • Zelený čtvrtek  29.3.2018 –  ustanovení Eucharistie  – začátek v 18:00,  ve  Chlenech mše sv. není
  •  Velký pátek  30.3.2018 – památka Kristova umučení, pašije podle sv. Jana –         začátek v 18:00, Chleny v 16:00
  • Bílá sobota 31.3.2018 –  velikonoční vigilie –  začátek ve 20:00
  • Boží hod velikonoční  1.4.2018 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – začátek v 9:30, Chleny v 8:00, po mši svaté žehnání pokrmů
  • Pondělí velikonoční  2.4.2018 –  začátek v 9:30,  Chleny v 8:00

Vánoční období 2017

Všechny bohoslužby v kostele sv. Jiří

24. 12. 2016, 11:00 neděle, zpívání koled a vánoční slovo u jesliček na farní zahradě
24. 12. 2016, 24:00 neděle, Štědrý den (půlnoční), sbor Pastýřská mše koledová od Josefa Barteka
25. 12. 2016, 9:30 pondělí, slavnost Narození Páně, sbor Pastýřská mše koledová od Josefa Barteka
25. 12. 2016, 15:00 pondělí, pobožnost u jesliček v kostele sv. Jiří
26. 12. 2016, 9:30 úterý, svátek sv. Štěpána
27. 12. 2016, 17:00 středa, svátek sv. Jana Evangelisty (žehnání vína)
31. 12. 2016, 9:30 neděle, svátek Svaté rodiny (obnova manželských slibů)
1. 1. 2017, 9:30 pondělí, slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcení se P. Marii)