svátost smíření

Příležitost ke sv. smíření je vždy před nebo po bohoslužbách.

  • V Kostelci na první pátek v měsíci v letním období od 16.30 h a v zimním období od 15.30 h.
  • Ve Chlenech na první čtvrtek v měsíci v letním období od 16.15 h a v zimním období od 15:15 h.