Archiv rubriky: aktuálně

Mše svaté:

Kostelec n/O:
Ne od 9.30 hod
Út, Čt (mimo první a třetí), Pá od 17 hod
St od 8 hod
So od 17 hod s nedělní platností
Adorace (tichá) v Kostelci n/O:
Vždy hodinu před večerní mší sv: od 16 hod
Ne od 17 do 18 hod (mimo 13.12.)

Chleny:
Ne od 8 hod
Čt od 16 hod (první a třetí)
Adorace (tichá) v Chlenech:
Vždy hodinu před čtvrteční mší sv: od 15 hod

Homol:
do konce roku 2020 jen 13.12. a 26.12.
první mše sv. v roce 2021 4.4.

Počty účastníků bohoslužeb (20) dle aktuálního upřesnění Vlády ČR; stejně i na svatbách a pohřbech.
Mše sv. a adorace v Kostelci n/O do konce listopadu v kostele sv. Jiří, poté na faře. V neděli vždy v kostele.
Během adorací příležitost ke sv. smíření.

S účinností od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 je zákaz volného pohybu osob na území celé ČR s uvedenými výjimkami.
Mše sv. pro veřejnost povoleny nejsou.
Účast na svatbě a pohřbu je dovolená v počtu ne vyšším než 10 osob, což se týká také návštěvy hřbitova.
Povolená je činnost sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby na faře, v kostele, doma.

Možnost přijímání svátosti Eucharistie i svátosti smíření během adorace NSO:

V Kostelci n/O u sv. Jiří
v Út, St, (Čt), Pá (bez soboty) od 16 do 17.30 hod
v So od 17 do 18.00 hod
v Ne od 9.30 do 11 hod a od 17 do 18 hod

V Chlenech u sv. Apolináře
ve (Čt) od 16 do 17 hod
v Ne od 8 do 9 hod

Na Homoli mše svaté druhou a čtvrtou neděli v měsíci zatím zrušeny.