Velikonoční svátky ve farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK – 14. dubna
10.00 hod. Missa chrismatis v Hradci Králové.
18.00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně v kostele sv. Jiří v Kostelci n/O.

VELKÝ PÁTEK – 15. dubna
14.20 hod. křížová cesta od kaple pod lipovou strání.
16.00 hod. obřady Velkého pátku v kostele sv. Apolináře v Chlenech.
18.00 hod. obřady Velkého pátku v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.

BÍLÁ SOBOTA – 16. dubna
Od 9.00 hod. v kostele adorace u Božího hrobu do 19 hod.
20.00 hod. Velikonoční vigilie v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.

NEDĚLE – 17. dubna – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod. mše sv. v kostele sv. Apolináře v Chlenech.
9.30 hod. mše sv. v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.
14.30 hod. mše sv. v potním kostele Panny Marie na Homoli.