Ohlášky, 12. týden 2022

20.3.2022 – 27.3.2022

 • KnO, CHL: Pro bohoslužby jsou zrušena protipandemická opatření, avšak vzhledem k přetrvávajícímu covid onemocnění doporučuje BiHK ochranu dýchacích cest a dezinfekci rukou těm, kteří pociťují příznaky, které by mohlo toto onemocnění způsobovat. Kanonicky závazná opatření zůstávají stále v platnosti.
 • KnO, CHL: Děkuji za služby liturgické, kostelní, farní, úklidové. KnO: Díky ženám za napečení na vikariátní schůzi, díky Markétě Jiráčkové a Janu Grögerovi za obsluhu a pomoc s nádobím, největší díky Editě S. za přípravu a nachystání pohoštění, obědu a přípravu FM i úklid.
 • KnO: Zkouška na velikonoční zpívání bude dnes od 16.30 hod na faře.
 • KnO: Výuka náboženství: St 13.20 / 15.30 hod, v Pá od 15 hod.
 • KnO, CHL: V Pá 25.3. po MS od 18.15 hod. prosím členy farní rady (PRF a ERF)o setkání na faře. Po tomto setkání by proběhly ve dvou kolech nové volby do PRF (v KnO si promyslete 4-6 zástupců, v CHL 1). Bez volení by měli být součástí PRF P. Pávek, akolyta; J. Stehlík, kostelník; F. Fiala, varhaník.
 • KnO, CHL: Změna času na letní příští víkend: ze So na Ne; z 2.00 na 3.00 hod.
 • KnO: Výše sbírky minulou Ne 13.3. byla 3403 Kč.
 • CHL: Výše sbírky minulou Ne 13.3. byla 769 Kč.
 • KnO, CHL: Dnes je sbírka pro mládež na CSM v HK a SDM v Lisabonu.
 • KnO, CHL: Pokud budete mít zájem o objednání diecézních kalendářů 2023, dejte mi vědět (prozatím vedu v patrnosti 4 ks).
 • KnO, CHL: Přečíst list s výzvou k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 • KnO, CHL: Společně modlitba Pod ochranu tvou za mír na Ukrajině.
 • KnO: Popřát k narozeninámMarii Musilové (85 let).

MŠE  SVATÁ V POUTNÍM KOSTELE P. MARIE BOLESTNÉ

NA HOMOLI  NA SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 17. 4. 2022.