Postní doba 2020

Celá farnost se čtyřicet dní připravuje na Kristovo velikonoční vítězství. Každý pátek  a  neděli přede mší svatou s námi můžete projít  Křížovou cestu,  připravujeme zpěvy k velikonoční liturgii, budeme konat kající bohoslužbu,  šetříme do postních pokladniček, prožijeme adoraci, přijímáme svátost smíření.  Ale i každý sám by  měl dle svých možností   a schopností naplnit postní dobu tak, aby  jeho velikonoční radost byla co největší.