Slavnost Těla a Krve Páně

Po Slavnosti Seslání Ducha Svatého a svátku Nejsvětější Trojice oslavíme v kostele sv. Jiří v neděli 23. června od 10:00 hodin Boží tělo. Srdečně všechny zveme.