Redemptoristé mají jáhna z Kostelce nad Orlicí

Redemptorista Pavel Hudousek z Kostelce nad Orlicí přijal jáhenské svěcení v úterý 15. 8. v banskobystrickém kostele Nanebevzetí Panny Marie z rukou biskupa Mariána Chovance. Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele spolu s ním získala tento den i dalšího diakona a kněze, oba ze Slovenska.

image:Image 39/source/orig/38987_26248_0_image.jpg

Pavel Hudousek na formaci k redemptoristům nastoupil v roce 2015, dočasnými sliby se zavázal v srpnu 2019. Věčné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti a slib a přísahu setrvání v kongregaci složil dva dny před jáhenským svěcením do rukou vikáře provinciála řádové Provincie Bratislava-Praha Františka Boldyho. Stalo se tak v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.

Převzato z Cirkev.cz