Podzimní pouť 2020

Podzimní pouť 2020 k Panně Marii Bolestné na Homol se uskuteční 20.9.2020.

Poutní mše sv. v časech: 8.00, 10.00, 14.00 hod.

8.00 hod celebruje P. V. Handl

10.00 hod celebruje generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka

14.00 hod celebruje P. Mgr. Bogdan Roman Ganczarski z Chocně

Pěší pouť z Kostelce n/O od kostela sv. Jiří v 9.30 hod. s požehnáním na cestu v 9.15 hod.

Nedělní mše sv. na Homoli se pravidelně slouží 2. a 4. neděli v měsíci.

Opatření uvnitř objektu proti šíření koronaviru dle aktuálního rozhodnutí MZČR