Vánoce 2018

24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
14.00 hod. zpívání koled a rybí polévka na farní zahradě v KnO.
22.00 hod. vánoční vigilie v kostele sv. Apolináře v Chlenech.
24.00 hod. vánoční vigilie v kostele sv. Jiří v Kostelci n. Orlicí.

25. prosince – slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod. mše sv. v kostele sv. Apolináře v Chlenech.
9.30 hod. mše sv. v kostele sv. Jiří v Kostelci n. Orlicí.
15.00 hod. pobožnost u jesliček v kostele sv. Jiří v Kostelci n. Orlicí.

26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8.00 hod. mše sv. v kostele sv. Apolináře v Chlenech.
9.30 hod. mše sv. v kostele sv. Jiří v Kostelci n. Orlicí.
14.30 hod. mše sv. v poutním kostele P. Marie Bolestné na Homoli.
při mši sv. udělování svátosti pomazání nemocných.