fotografie – archiv

Svatba Lídy a Petra 03.06.2017

Noc kostelů 2017 na Homoli

27. 5. Poděkování zástupců pastorační rady dlouholeté kostelnici na Homoli, p. Petrášové.

Vyklízení farní půdy 18. 2. 2017

V neděli 18. 9. 2016 navštívil naši farnost Mons. Josef Kajnek. Při slavnostní bohoslužbě v rámci oslav „700 let od první zmínky o Kostelci nad Orlicí“ požehnal pamětní desku se jmény všech děkanů, kteří v chrámu sv. Jiří sloužili. Po mši následovalo společné setkání s farníky na faře.

Ve středu 7. září 2016 jsme měli, díky přijatému pozvání místní skupiny Křesťanské akademie, čest a radost přivítat v Kostelci nad Orlicí milého a vzácného hosta – světícího biskupa pražského Mons. Václava Malého. Přednášel na téma „Proč jsem křesťanem?“ na Rabštejně.

Poutníci ze Švýcarska a Francie se zastavili v Kostelci, cestou na celosvětové setkání mládeže v Krakově, 27. července 2016.

Pohřeb Bernadetty Kinské, 27. února 2016.

Farní výlet do Krzeszowa v Polsku, listopad 2015.

Farní den, září 2015.

Biřmování s otcem biskupem Janem Vokálem, 17. května 2015.

Výlet do Želivi, Čihošti a Luže, 6. září 2014

slavnost Těla a Krve Páně ve Chlenech

Farní den 21. června 2014

První svaté přijímání v Kostelci o slavnosti Seslání Ducha Svatého

Dětský den na faře 31. května 2014

Noc kostelů ve Chlenech 23. května 2014

Otevírání studánky na Vrbici

Farní výlet na Velehrad 14. září 2013

Setkání na faře 7. září 2013