Archiv autora: Milena Slavíková

Bohoslužby ve farnosti – změna

S ohledem na  vyhlášený nouzový stav v naší republice  a v souladu s nařízením diecézního biskupa bude slavení liturgie v naší farnosti prováděno následujícím způsobem:

  • kněz bude sloužit tichou mši svatou každý den,
  • v neděli v pravidelný čas bohoslužeb tedy od 09:30 h., ve Chlenech od 08:00 h., bude možno v kostele přijmout eucharistii, způsobem jakým se podává nemocným,  obřad trvá cca 10 minut, 
  • v kostele nemůže být ve stejný okamžik víc jak 30 osob, proto se budeme muset vystřídat,
  • denně, mimo pondělí, bude v kapli na faře vystavená Nejsvětější svátost oltářní k adoraci v čase od 16:00 h. do 18:00 h.; každou půlhodinu v 16:00 h., 16:30 h., 17:00 h., 17:30 h.a 18:00 h. se bude podávat svaté přijímání formou jako v neděli,
  • bohoslužby bude možné a je doporučené sledovat na TV Noe  v neděli od 10:30 h.   i v jiných časech,
  • vřele se doporučují modlitby v rodinách a modlitba za zlepšení situace a odeznění šíření nemoci,  za nemocné a zdravotníky, kteří se o ně starají, kterou se modlí věřící každý den vždy ve 20:00 h. Růženec, Korunka k Božímu milosrdenství.

Prosíme, využívejte tyto možnosti.  Přijímání eucharistie nás posílí a společná modlitba pomůže v boji proti zlému.

Postní doba 2020

Celá farnost se čtyřicet dní připravuje na Kristovo velikonoční vítězství. Každý pátek  a  neděli přede mší svatou s námi můžete projít  Křížovou cestu,  připravujeme zpěvy k velikonoční liturgii, budeme konat kající bohoslužbu,  šetříme do postních pokladniček, prožijeme adoraci, přijímáme svátost smíření.  Ale i každý sám by  měl dle svých možností   a schopností naplnit postní dobu tak, aby  jeho velikonoční radost byla co největší.